Huis en Familie /

Familie

Babysite.nl Maak gratis, snel en eenvoudig je eigen website bij de grootste en leukste babyclub van Nederland www.babysite.nl

Indisch Familie Archief Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingenschap. www.indischfamiliearchief.nl